Compresa, tampó o copa menstrual?

  Primer van ser les compreses, després els tampons, i ara la copa menstrual, les tres possibles alternatives que ens [...]